top of page

ORGANISATIE & PARTNERS

De stichting

De Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk is een organisatie met enthousiaste vrijwilligers die het idee een warm hart toedragen. De stichting wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van onze vrienden.

Bestuur:

 • Leo Wevers, voorzitter

 • Arie Noordermeer, secretaris

 • Wil Brantjes, penningmeester

 • Maarten Stal, vrijwilligersbeleid en bouwplaats

 • Carien van Gijn-Roeterink, lezingen, presentaties en bouwplaats

 • Rolf de Groot, Juridische zaken


Actieve leden: ​

 • Peter Haars, adviseur bouwhistorisch onderzoek

 • Pepijn van Doesburg, adviseur bouwhistorisch onderzoek

 • Sjoerd van Geuns, adviseur bouwhistorisch onderzoek

 • Dominique Vermeulen, adviseur bouwhistorisch onderzoek

 • Kees Bos, project adviseur

 • Jan de Jonge, illustraties en design

 • Marc Prins, financieel adviseur

 • Gedo Voorn, maquettebouw

Partners

 

Bij het realiseren van de doelstellingen is een aantal belangrijke partners waarmee de stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk samenwerkt. Een belangrijk samenwerking terrein is Onderwijs en Wetenschappen.
 

ROC Midden Nederland

Eén van de doelstellingen van het herbouwproject is educatie. Door samenwerking met het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) wordt voorzien in de behoefte aan stageplaatsen in de bouw- en restauratiesector. Het bijzondere van het herbouwproject is dat het gaat om een langdurige samenwerking waarbij voor een langere periode stageplaatsen voor de leerlingen aangeboden kunnen worden. Met name de opleidingen tot timmerman, steenhouwer, (kunst)smid, loodgieter, glazenier, stucadoor, leidekker en schilder komen binnen het herbouwproject aan bod. Na een stage kan men doorstromen naar een reguliere baan elders of – op termijn – op de bouwplaats van het Domschip.

Hogeschool Utrecht, faculteit Natuur & Techniek

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht – faculteit Natuur en Techniek – is de afgelopen jaren het nodige onderzoek verricht. Hierbij hebben diverse studenten onderzoek verricht en reconstructietekeningen vervaardigd van – delen van – het schip van de Domkerk. Onderzocht zijn inmiddels De Zoudenbalchkapel (2011), zuidgevel en kapconstructie van het schip (2012), doorgang met bisschopsloge (2013), noordgevel van het schip (2014) en vieringtoren (2014), De studenten werden daarbij begeleid door docent Kees Geevers vanuit de Hogeschool en bestuurslid Leo Wevers.

Universiteit Utrecht, faculteit Rechtsgeleerdheid

Met de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht is door een student onder begeleiding van Prof. dr. Nora van Oostrom gewerkt aan een studie over het ‘recht van natrekking’ bij bouwprojecten (2013). De studie handelt over de juridische aspecten omtrent eigendom bij de bouw cq. voltooiing van een verdwenen bouwdeel in relatie tot het reeds bestaande bouwdeel of bouwdelen.

Horeca in Utrecht
Huize Molenaar is sinds de oprichting van de Stichting Voorbereiding herbouw Schip Domkerk partner van het project. Zowel Henk als Michaël Schinkel ondersteunen het herbouwproject door het faciliteren van speciale bijeenkomsten en lezingen van de stichting.

Grand Hotel Karel V is eveneens sinds het allereerste begin betrokken bij het herbouwproject en is tevens partner van het project. Het hotel is gevestigd in het middeleeuwse gebouwencomplex van de Ridderlijke Duitse Orde en sluit daarmee geheel aan bij het herbouwproject. Directeur Leo Hollman is de drijvende kracht die namens de Utrechtse horeca-ondernemers de meerwaarde voor de stad en het toerisme als eerste onderkent heeft. Diverse bijeenkomsten van de stichting worden door Grand Hotel Karel V gefaciliteerd.


Jan Braam is een markante Utrechtse horeca-ondernemer met diverse restaurants in de stad. Eén van zijn meest bijzondere locaties is de Watertoren Rotsoord aan de Vaartse Rijn. Jan Braam faciliteert met zijn locaties eveneens de stichting voor diverse bijeenkomsten.

Dom Society


In de Dom Society hebben zich prominenten verenigd die het het plan een warm hart toedragen. Deelnemers adviseren de stichting vanuit verschillende disciplines op de achtergrond en dragen zo inhoudelijk bij aan de de diverse onderzoeken en activiteiten.

bottom of page