top of page

ORGANISATIE & PARTNERS

De stichting

Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 (korterg: Stichting Herbouw Domkerk), gevestigd te Utrecht

Pieterstraat 2, 3512 JV  Utrecht

IBAN NL30 TRIO 0390 4612 61

KvK 30283308

RSIN 822063542

Bestuur:

  • Carien van Gijn-Roeterink, voorzitter

  • Willem Sprenger, secretaris

         Pieterstraat 2​

         3512 JV  Utrecht

         wpsprenger@gmail.com

  • Rolf de Groot, penningmeester

  • Frank van Onna, penningmeester

  • Moon Vaes, bestuurslid

 

Stichting Herbouw Domkerk is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers die het idee een warm hart toedragen. De stichting wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van onze vrienden.

Partners

Bij het realiseren van de doelstellingen is een aantal belangrijke partners waarmee de stichting samenwerkt. 
 

ROC Midden Nederland

Eén van de doelstellingen is educatie. Door samenwerking met het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) wordt voorzien in de behoefte aan stageplaatsen in de bouw- en restauratiesector. Het bijzondere van herbouwprojecten is dat het gaat om een langdurige samenwerking waarbij voor een langere periode stageplaatsen voor leerlingen aangeboden kunnen worden. Met name de opleidingen tot erfgoed-timmerman, steenhouwer, (kunst)smid, loodgieter, glazenier, stucadoor, leidekker en schilder komen binnen herbouwprojecten aan bod. Na een stage kan men doorstromen naar een reguliere baan elders.

Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht.  Iedereen met een goed idee kan geld aanvragen uit het initiatievenfonds. Inwoners, maar ook organisaties. Het Initiatievenfonds maakt het ons mogelijk om de Bouwplaatsen te organiseren.

bottom of page