top of page

ORGANISATIE & PARTNERS

De stichting

De Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk is een organisatie met enthousiaste vrijwilligers die het idee een warm hart toedragen. De stichting wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van onze vrienden.

Bestuur:

  • Carien van Gijn-Roeterink, voorzitter

  • Willem Sprenger, secretaris

  • Wil Brantjes, penningmeester

  • Rolf de Groot, bestuurslid


Actieve leden: ​

  • Cornée Zeelenberg, web-beheer

Partners

 

Bij het realiseren van de doelstellingen is een aantal belangrijke partners waarmee de stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk samenwerkt. Een belangrijk samenwerking terrein is Onderwijs en Wetenschappen.
 

ROC Midden Nederland

Eén van de doelstellingen van het herbouwproject is educatie. Door samenwerking met het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) wordt voorzien in de behoefte aan stageplaatsen in de bouw- en restauratiesector. Het bijzondere van het herbouwproject is dat het gaat om een langdurige samenwerking waarbij voor een langere periode stageplaatsen voor de leerlingen aangeboden kunnen worden. Met name de opleidingen tot timmerman, steenhouwer, (kunst)smid, loodgieter, glazenier, stucadoor, leidekker en schilder komen binnen het herbouwproject aan bod. Na een stage kan men doorstromen naar een reguliere baan elders of – op termijn – op de bouwplaats van het Domschip.

Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

Het initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht.  Iedereen met een goed idee kan geld aanvragen uit het initiatievenfonds. Inwoners, maar ook organisaties.

bottom of page