Nieuwsarchief

Nieuwsbrief juli 2018

Dinsdag 24 juli 2018

Een nieuw logo

Belangstellenden die onlangs bij de feestelijke onthulling van onze maquette aanwezig waren, hadden de primeur: ook het nieuwe logo van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk werd toen gepresenteerd. Het prijkt inmiddels prominent boven deze Nieuwsbrief en is spoedig ook te vinden op alle andere uitingen van de stichting. Op de uitlegpanelen bij de maquette trok dit nieuwe beeldmerk, ontworpen door beeldend kunstenaar Jan de Jonge, meteen al veel aandacht. Geen wonder, want in één oogopslag brengt dit logo onze missie in beeld: bouwen aan iets nieuws, werken aan voortgang en vooruitgang. Die aspecten worden krachtig gesymboliseerd door de katrol, waarbij de gotische ramen met het rood en wit natuurlijk rechtstreeks verwijzen naar de Utrechtse Domkerk. We zijn trots op dit beeldmerk van Jan de Jonge, die als zelfstandig ontwerper en tekenaar werkzaam is voor reclame- en ontwerpbureaus, beursinstellingen en multinationals. Hij is onder meer bekend door zijn imaginaire voorstellingen van (nog) niet bestaande zaken. Zijn prachtige prenten van de herbouw van het schip van de Domkerk waren dan ook een kolfje naar zijn hand. Ze zijn onder meer te zien op onze website www.herbouwdomkerk.nl.

 

Onthulling maquette

Op 28 juni onthulde Marjolijn Witkamp, afdelingshoofd Publieksdiensten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, onze maquette van Dom en Domkerk door een gouden kleed van de enorme vitrine te trekken. Onder luid applaus verschenen daar onze Domtoren en Domkerk in een prachtige werkmaquette, gebouwd door Gedo Voorn op basis van grondig en gedegen historisch onderzoek. De maquette is dagelijks te bezichtigen in de hal van de universiteitsbibliotheek aan de Drift in Utrecht. Het is voor het eerst, dat dit indrukwekkende werkstuk voor het grote publiek zichtbaar is en het bestuur van de stichting is dan ook enorm blij met de presentatie op deze unieke plek, die dagelijks door een niet aflatende stroom mensen wordt bezocht.

Dank aan allen, die de maquette vanuit de ‘onderwereld’ van het Utrechts Archief via de 11de etage van het Stadskantoor naar de ‘Olympus’ in de UB hebben vervoerd: een ware spierballenklus verricht door Kees Bos, Gedo Voorn en Arie Noordermeer. Arie zorgde ook dat er een vitrine kwam en Maarten Stal was het brein achter de onthulling met het gouden kleed. Jan de Jonge verfriste de posters in de vitrine en voorzag ze van het nieuwe logo, Kees Bos liet de messing plaatjes maken waarop maquettebouwer Gedo Voorn uit Vleuten en gulle schenker Bas Blok uit Vlissingen worden vermeld. Dat de maquette kon opstijgen naar het Stadskantoor was destijds geregeld door Peter Haars en dat de het kunststuk nu uiteindelijk op een wereldplek in de Universiteitsbibliotheek staat, is te danken aan Maarten Stal.

Bouwplaats Domplein

Noteer 13 augustus t/m 25 augustus 2018 maar vast in uw agenda. Dan organiseren we een groots opgezette Bouwplaats op het Domplein, bedoeld om te laten zien hoe ontzettend belangrijk oude ambachten zijn. Behoud van oude ambachten en bouwtechnieken, die in de vergetelheid dreigen te raken, is direct van belang voor de herbouw van het middenschip van de Domkerk, en meer algemeen voor onze monumentenzorg en toekomstig belangrijk restauratiewerk. Bezoekers kunnen tijdens de Bouwplaats onder meer steenhouwers en houtbewerkers aan het werk zien, alles horen over oude ambachten en zelf met natuursteen aan de slag gaan onder leiding van een steenhouwer. Natuurlijk is er ook volop aandacht voor onze stichting, haar doelstellingen en voor de talloze interessante bouwdetails van de Domkerk. We organiseren de Bouwplaats samen met het ROC Midden Nederland.

 

Lezing Ronald Glaudemans

De bekende bouwhistoricus Ronald Glaudemans, die spectaculair onderzoek deed naar de bouwgeschiedenis van de Sint-Janskathedraal in ’s Hertogenbosch, houdt op donderdag 13 september een lezing voor ons. Glaudemans promoveerde in 2017 op de bouwgeschiedenis en op de bouwsculptuur van de Sint-Jan. Hij werkt als gemeentelijk bouwhistoricus in ’s Hertogenbosch, heeft een enorme lijst publicaties op zijn naam staan en vindt het geweldig om een lezing voor ons te houden over zijn prachtige vak! Die vindt plaats op 13 september om 20 uur in Paushuize (zaal Luxembourg), Kromme Nieuwe Gracht 49 in Utrecht. De zaal is om 19.30 uur open en de toegang is gratis. Er zijn 40 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dat kan bij Carien van Gijn, carien.van.gijn@herbouwdomkerk.nl.

Maquette onthuld

Donderdag 28 juni 2018

 

Een tot in detail nauwkeurige maquette van de Domkerk en de Domtoren, vervaardigd in opdracht van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk, is eindelijk voor het grote publiek te zien. Sinds kort staat dit pronkstuk, gebouwd door Gedo Voorn uit Vleuten, een van de beste houtbewerkers en maquettebouwers van Nederland, in de hal van de Universiteitsbibliotheek aan de Drift in Utrecht. Daar werd de maquette op 28 juni onthuld door afdelingshoofd Marjolijn Witkamp van de Universiteitsbibliotheek, in aanwezigheid van tientallen belangstellenden.

 

Eerder al stond de maquette in het Utrechts Archief en het Stadskantoor Utrecht, maar deze exposities waren slechts beperkt of helemaal niet toegankelijk voor publiek. “Dankzij de gastvrijheid van de Universiteitsbibliotheek is de maquette nu voor iedereen zichtbaar op een van de beste plekken die we ons kunnen voorstellen”, aldus het bestuur van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk.

De werkmaquette, op schaal 1:50 gebouwd op basis van uitvoerig historisch onderzoek, is voor deze stichting leidraad naar mogelijke herbouw van het schip van de Domkerk dat in 1674 door een orkaan werd verwoest. Een belangrijke doelstelling van de stichting is onderzoek naar de haalbaarheid van het op middeleeuwse wijze herbouwen van het schip en het in kaart brengen van de economische en maatschappelijke effecten op de stad en de regio Utrecht.

De stichting ziet bouwhistorisch onderzoek, dat al sinds 2012 wordt uitgevoerd door een team van historici en architecten, als een van haar kerntaken. Ter voorbereiding van de herbouw is het noodzakelijk om op basis van historisch bronmateriaal tot op detailniveau te achterhalen hoe het schip er precies heeft uitgezien. Ook moeten de voor herbouw noodzakelijke oude ambachten worden ‘herontdekt’. De resultaten van het onderzoek zullen hun weerslag krijgen in een gedetailleerde publicatie over de bouwgeschiedenis van de Domkerk, die in 2020 verschijnt als bronmateriaal voor huidige en toekomstige generaties.

 

De kennis uit dit onderzoek wordt uiteraard ook verwerkt in de maquette, waarvan de toren al in 2012 gereedkwam en koor en transept in 2017. In totaal zitten tot nu toe al bijna 5000 werkuren in dit minutieus gebouwde schaalmodel van Dom en Domkerk. ​

 

 

 

 

 

Excursie Laurenskerk Rotterdam

Zaterdag 17 maart 2018

 

Van het vooroorlogse Rotterdam is nog maar heel weinig over….een reepje huizen aan het Haringvliet, het stadhuis, het postkantoor en…de Laurenskerk. Bijna van de grond af weer opgebouwd na het bombardement van 1940. Op Zaterdag 17 maart ontvangt Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk ons en geeft een inkijkje dit voor Rotterdam belangrijke herbouw project, Aanmelden kan via het contactformulier.

Glühwein en oliebollen

Donderdag 28 december 2017

“Breed Overleg” met Glühwein en oliebollen voor bestuursleden en vrijwilligers  op donderdag 28 december 2017. Vanaf 20.00 uur in de Van Heukelomzaal in de Domtoren.

Lezing Ronald Trum

Dinsdag 14 november 2017, 20.15 uur, Paushuize


Ronald Trum, oud-directeur Stichting Toerisme Utrecht, verzorgt op 14 november een lezing, getiteld ‘Schip aan de horizon’. Bent u iemand die al overtuigd is van al de positieve aspecten die de herbouw niet alleen voor de Domkerk, maar ook voor de stad Utrecht zal hebben? Of bent u juist kritisch en vindt u het hele plan maar niks. Allen welkom! Laat u meenemen door Ronald Trum op een boeiende tocht langs tot de verbeelding sprekende herbouwprojecten in binnen- en buitenland en kom terecht in het schip van de Dom. Wij verheugen ons op uw komst! De lezing vindt plaats in de Luxembourgh zaal van Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht.