top of page

Nieuwsarchief

Anker 1
Anker 2

Nieuwsbrief April 2022

Nr. 38

Verheugend nieuws over:

  • De ambachtelijke bouwplaats

  • Samenwerking St. Herbouw met de Domkerk

Bouwplaats Domplein 2022 

Woensdag 8 juni t/m dinsdag 21 juni

Utrechtse basisscholen zijn uitgenodigd en hebben zich enthousiast ingeschreven om onze Bouwplaats te bezoeken, ambachten te zien uitvoeren en om zelf ook iets te maken; we zijn helemaal volgeboekt! 

Elke ochtend komt er een klas van 10.00 tot 11.00 uur op de Bouwplaats. Daarna gaat de klas de Domkerk in met een rondleider, die ervaring heeft met kinderen. Zo zien zij in de kerk ambachtelijk werk , waar ze zojuist op de Bouwplaats mee hebben kennisgemaakt. 

’s Middags ( behalve woensdagmiddag) komt een nieuwe klas van 13.00 tot 14.00 op de Bouwplaats om vervolgens van 14.00 tot 14.30 de Domkerk in te gaan. Daarna is de Bouwplaats open tot 17.00 voor iedereen. De Bouwplaats is gratis toegankelijk.

Samenwerking met de Domkerk

De Vrienden van de Domkerk zijn supporters van de Ambachtelijke Bouwplaats en van de missie van St. Herbouw om het klassieke ambacht onder de aandacht van jonge kinderen te brengen. Tevens ondersteunen de Vrienden de tweede poot waarop Stichting Herbouw staat: de Ambachtelijke herbouw van een zeer gewenst onderdeel van de Domkathedraal, namelijk het Klein Kapittelhuis. 

Een verkennend gesprek met de directeur Vastgoed van de Universiteit heeft al plaatsgevonden. Aangezien Domkerk, Universiteit en Gemeente Utrecht nauw met elkaar verbonden zijn op een positieve manier, zullen wij in de nabije toekomst ook gesprekken met de Gemeente voeren t.a.v. de herbouw van het Klein Kapittelhuis. 

Samenwerking met de Vrienden van de Domkerk : de volgende stap!

Dat de Domkerk, zoals die nu is, in goede staat behouden blijft, is niet alleen voor de Vrienden van de Domkerk, maar ook voor onze Stichting uiteraard van groot belang. Verheugend is de gezamenlijke wens van beide Stichtingen om het Klein Kapittelhuis, dat tegen de muur van de Pandhof heeft gestaan, te herbouwen.

Beide Stichtingen delen de overtuiging dat de ambachtsopleiding moet profiteren van een dergelijk herbouwproces. Dat is mogelijk als er, waar mogelijk, met oude bouwtechnieken wordt gewerkt in de vorm van een leerlingbouwplaats. Zo helpen we mee het enorme tekort aan ambachtslieden in ons land te herstellen.

Wij zien het Klein Kapittelhuis als haalbaar herbouw project, waar nu al een breed draagvlak voor lijkt te bestaan. Haalbaar… in tegenstelling tot herbouw van het middenschip, dat onvoldoende werd gedragen door de Utrechtse binnenstad. Inmiddels zijn onze Stichting en de Vrienden in constructief gesprek over het weer laten verrijzen van dit historische gebouw.

Negatief advies van de Ambachtelijke bouwplaats 2021

Tot onze grote spijt moeten we meedelen dat de Gemeente Utrecht uiteindelijk een negatief advies heeft afgegeven voor onze Ambachtelijke Bouwplaats van 7 t/m 18 juni 2021.

Het feit dat we het Domplein niet volledig kunnen afsluiten voor andere bezoekers, naast de geplande schoolklassen, vindt de Gemeente helaas toch een te groot Corona-risico.

 

Wat een teleurstelling! Want wat hadden we een prachtig programma met schitterende ambachten en heel veel enthousiaste basisscholen, die zouden komen. Na de aanvankelijk zo gunstige voorspellingen, kwam het negatieve advies van de Gemeente onverwacht. We stellen onze Ambachtelijke Bouwplaats Domplein dus opnieuw een jaar uit.

 

Heel veel dank voor uw aanmeldingen en voor de leuke contacten.

We houden u op de hoogte voor 2022 en nodigen u graag weer uit om volgend jaar mee te doen met onze mooie missie, want ons scenario ligt klaar !!

Enkele reacties van de deelnemers:

  • Ik verheugde me op publiek contact en was er klaar voor.

  • Heel jammer dat het niet door kan gaan! Maar het zeker voor het onzekere is in deze tijd wel het beste. Hopelijk volgend jaar allemaal ingeent en dan kan het wel.

  • Wat jammer zeg, al die energie die er al is ingestoken,…

  • Het is waarschijnlijk nog net iets te vroeg voor een dergelijk evenement.

  • Helaas……Ik hoop dat we elkaar snel weer spreken over een volgende editie.

Ambachtsschool Vreeswijk en de herbouw van de Utrechtse stadskraan

Stichting Herbouw Domkerk en de Vrienden van de Domkerk

We slaan de handen ineen…..

We hebben het even niet over Corona, maar over een inspirerend plan tot samenwerking.

Op 19 november 2020 opende het ochtend nieuws op Radio 4 met het feestelijke bericht dat de steigers van de Domkerk waren verwijderd. De noodzakelijke restauratie, waarvoor de kerk 3 jaar in de steigers had gestaan, was voltooid; het resultaat is schitterend!

Behoud van de Domkerk is van levensbelang, zegt Bart van Meegen, voorzitter van stichting Vrienden van de Domkerk. Stichting Herbouw Domkerk is het hier volledig mee eens: uiteraard willen wij allereerst dat de Domkerk in goede staat behouden blijft! De Vrienden en wij blijken nog meer te delen. Namelijk dat het een geweldige gedachte is om onderdelen van de Domkerk te herbouwen, zoveel mogelijk op middeleeuwse wijze en met gebruikmaking van oude ambachten. Er is inmiddels een bijzonder positief gesprek geweest tussen de besturen van beide stichtingen met als resultaat het plan om te gaan samenwerken. Wat zal het leuk zijn om gezamenlijk de schouders te zetten onder de jaarlijkse Historisch Ambachtelijke Bouwplaats op het Domplein. En wat een aanvulling zal het zijn wanneer bezoekers van de Bouwplaats aansluitend door deskundige vrijwilligers van de Domkerk rondgeleid worden, om uitleg te krijgen over ambachtelijke constructies.

De Vrienden van de Domkerk zijn zwaar getroffen door de Corona crisis. Zie het kader met het bericht in onze Nieuwsbrief van januari 2021. Daarom willen wij u allemaal aanmoedigen om, voor zover u nog niet tevens donateur van de Vrienden bent, dit nu te worden. Laten wij als Stichting Herbouw Domkerk ook bijdragen aan onderhoud en restauratie van de bestaande/huidige Domkerk.

In 2019 stonden zij al op onze Ambachtelijke Bouwplaats. 

In 2020 zouden ze weer komen, maar helaas… We hopen natuurlijk hen in 2021 wel weer op onze Bouwplaats te mogen verwelkomen. In 2019 zetten de timmerlieden uit Vreeswijk op onze Bouwplaats een tandrad van de Stadskraan in elkaar. Zeer leerzaam en echt geweldig om te zien!

Nadat we Bouwplaats 2020 vanwege Corona hadden moeten afblazen, bezochten we afgelopen oktober de Ambachtsschool, benieuwd als we waren naar het vorderen van de ambachtelijke herbouw van de Stadskraan. Die nadert zijn voltooiing. En het aantal leerlingen van de Ambachtsschool Vreeswijk neemt toe. Een bemoedigende ontwikkeling om luid toe te juichen!

Ambachtelijke Bouwplaats Domplein uitgesteld naar juni 2021

IMG_3674.JPG

Helaas….ook Stichting Herbouw Domkerk ontkomt niet aan de Corona maatregelen. Hoewel het samenkomstverbod tot 1 juni 2020 loopt, heeft het bestuur van de stichting toch besloten om de Bouwplaats voor dit jaar afteblazen; mocht het verbod al opgeheven worden, dan is 8 juni simpelweg te kort na 1 juni.

Ook onze voorjaarsexcursie, die al helemaal in kannen en kruiken was met een mooi programma (rondleiding Museumwerf en Ambachtsschool Vreeswijk, naar Hoogstraten in Belgie om de St Katharinakerk te bewonderen, lunch in Breda bij Dickens en Jones, waarna bezoek aan de Grote Kerk aldaar) kan ook helaas niet doorgaan.

Ondertussen blijven we werken aan het draagvlak voor Herbouw Domkerk. We hebben, toen het nog kon, weer gastlessen op basisscholen gegeven. Zo gauw het veilig is, pakken we deze draad weer op en gaan we natuurlijk alsnog op excursie! De Bouwplaats kan hopelijk in juni 2021 wel doorgaan.

Ondertussen is er ook iets heel leuks! Het City- pastoraat van de Domkerk heeft een 3D puzzel laten ontwikkelen van de complete Domkathedraal zoals hij ooit was. Zonder lijm of schaar te maken. Voor jong en oud fantastisch om te doen: het bestuur spreekt uit ervaring, zie foto!

De opbrengst van de 3D puzzel komt voor een deel ten goede aan de restauratie van de Domkerk. De puzzel is , nu de Domkerk dicht is, bij diverse Utrechtse boekwinkels online te koop (€17,95).

Voordracht Roderick Nijenhuis van 29 januari 2020 in het gastvrije Huize Molenaar

Roderick nijenhuis.jpg

Inspirerend en positief voor Herbouw Middenschip!

 

Na genoeglijk samenzijn met koffie, thee en koekjes in de majestueuze rode achterkamer togen wij naar de eveneens schitterende voorkamer, waar Roderick aan de hand van prachtige dia’s vertelde over de Romaanse, Gotische en hedendaagse steenhouwers bouwplaats.

Hij legde uit dat het Romaanse boograam, ondanks de dikke muren en de kleine afmetingen toch minder sterk is dan het Gotische spitsboograam. Roderick nam ons gepassioneerd mee naar de bouwmeesters van de Gotiek. Hoe de lichte, hemelhoge, luchtige ruimtes overeind bleven dankzij het “naar buiten“ denken in de vorm van luchtbogen en steunberen….en over de eenvoud van het knopenkoord als meetinstrument, zodat de verhoudingen altijd goed waren. Het laatmiddeleeuws bouwen is prachtig en kan gebruikt worden voor een deel van het middenschip, mits de veiligheid niet in het geding is. Roderick brak dus ook een lans voor het veilige hedendaags bouwen, waarbij de 3D technologie een zeer bruikbaar hulpmiddel is, indien in handen van lieden met kennis van zaken. Het moderne ambacht heeft zijn eigen kracht en schoonheid.

Het combineren van oud en nieuw en op deze wijze het middenschip herbouwen, zodat de Utrechtse bevolking mee kan doen , betrokken wordt en er baat bij heeft, zou dus heel goed mogelijk zijn!

Enthousiaste toehoorders en een donderend applaus voor Roderick vormden het slot van deze fantastische avond.

Bron: EenVandaag avrotros 17-04-2019 

                                                         Meeslepende lezing Kees Sars

                                                         in Huize Molenaar

Geplaatst op woensdag 17 april 2019

Een tocht door de geschiedenis aan de hand van het ambacht houtbouw werd maandag 15 april een meeslepend verhaal met prachtige foto’s, waarmee ambachtelijk houtbouwer Kees Sars ons meenam van bouwplaats naar bouwplaats. Ook het verhaal van de ambachtsmensen zelf, veelal met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt, was aangrijpend en indrukwekkend. Kees vertelde hoe mensen, die bij hem het vak hadden geleerd, later heel goed  terecht waren gekomen in de maatschappij. Het belang van behoud van oude bouwtechnieken, ook in de 21e eeuw, werd onderstreept.

 

Terwijl wij ademloos zaten te luisteren, meldde Kees het ontzettende nieuws: de Notre Dame staat in brand, het middenschip is een vuurzee en de vieringtoren is als een brandende fakkel omlaag gestort.

Stichting Herbouw Domkerk is intens begaan met het drama in Parijs. Hartverwarmend was de onmiddellijke reactie van de Franse president Macron: de Notre Dame zal herbouwd worden! Als stichting ondersteunen we dat natuurlijk van harte. Meer dan ooit is duidelijk dat ambachten behouden moeten blijven.

Voordracht van Roderick Nijenhuis

Notre Dame.jpeg

Woensdag, 29 januari 2020

Wij nodigen u uit voor een voordracht door Roderick Nijenhuis in Huize Molenaar, Korte Nieuwstraat 6 te Utrecht.

Als steenhouwer, restaurateur en kunsthistoricus werkt hij aan de restauratie van de Domkerk en Domtoren.

Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. U kunt zich nog opgeven bij: carien.van.gijn@herbouwdomkerk.nl onder vermelding van “Lezing”.

                                                         Beste wensen van het Bestuur!

Het bestuur van Stichting voorbereiding Herbouw Schip Domkerk wenst u allen een heel gelukkig, succesvol en duurzaam Nieuwjaar.

Mooie en vervelende dingen wisselden elkaar af in het afgelopen jaar. Om met het laatste te beginnen: onze fantastische webmaster moest helaas in verband met ziekte zijn werk voor ons staken. Maar gelukkig waren er ook veel positieve zaken zoals de bouwplaats, de gesprekken met de Domkerk, een nieuw bestuurslid en een nieuwe webmaster.

Onze activiteiten hebben intussen zeker niet stil gelegen. Er is achter de schermen keihard gewerkt aan het vergroten van het draagvlak voor Herbouw Schip Domkerk. Wij zijn blij te melden dat Rolf de Groot is toegetreden tot het bestuur. Rolf is betrokken geweest bij de bouw van het Statenjacht “de Utrecht”.

Het bestuur wil in dit nieuwe jaar concrete stappen zetten. Ons motto voor 2020 is: Aan de slag!

Onze volgende lezing, 29 januari 2020 in Huize Molenaar, sluit prachtig aan bij dit motto: Dom-restaurateur Roderick Nijenhuis gaat ons vertellen over zijn spectaculaire opdracht en het raakvlak met de herbouw van het middenschip.

Tot ziens in Huize Molenaar!

Leo Wevers, voorzitter

Arie Noordermeer, secretaris

Wil Brantjes, penningmeester

Maarten Stal, lid

Rolf de Groot, lid

Carien van Gijn, lid

538ee092-2847-4ac5-b5a3-650d91a09149_bew

Ambachtsschool Vreeswijk biedt

jongeren kansen

Geplaatst op 16 maart 2019

Met het optakelen van een ambachtelijk bewerkte houten pinakel opende Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, op 12 maart de Ambachtsschool Vreeswijk. De pinakel is bestemd voor de te herbouwen Stadskraan in Utrecht. Een droom, die 16 jaar geleden begon, is werkelijkheid geworden!

Martin Vos, bestuursvoorzitter van Ambachtsschool Vreeswijk, hield een feestelijke openingsspeech en heette burgemeester, wethouders, bestuur, fondsen, vrijwilligers, leerlingen en alle andere belangstellenden hartelijk welkom. Wat een grote en diverse opkomst!  Zestien jaar geleden ontstond het plan om de Stadskraan van Utrecht te herbouwen. “Hier gaat iets geweldigs gebeuren: met zorg en toewijding mooi werk leveren, duurzaam, vakkundig. Leerlingen, die zich niet kunnen ontwikkelen in het huidige, op rationele kennis gerichte onderwijs, krijgen een kans op kwalificatie en een plaats op de arbeidsmarkt. Deze formule heeft reeds bewezen succesvol te zijn bij de bouw van het Utrechts Statenjacht. Meester/gezel, hout en metaal, jong en oud, historisch en toekomstgericht, komen hier samen. Er is een schrijnend te kort aan ambachtsmensen, maar hier worden ze opgeleid!”

 

Gedeputeerde Mirjam Maasdam groeide op met een vader die houtbewerking als grote hobby heeft en zij promootte het werken met je handen, juist in deze tijd. “Wat is het geweldig als leerlingen, die niet in het huidig onderwijssysteem passen, hierdoor wel degelijk een diploma halen met uitzicht op een baan, zelfs een baangarantie. Ze zei dat de provincie Utrecht dit project van de Ambachtsschool steunt omdat het vernieuwend is, regionaal, een broedplaats voor educatie en een bijdrage aan cultuurbehoud (de werf). “Museumwerf Vreeswijk is een school geworden, hoe mooi is dat!”

 

Het was een feestelijke en inspirerende middag, óók voor Stichting Herbouw Schip Domkerk, die immers het behoud van het echte ambacht als geen ander onderschrijft. Leo Wevers, Arie Noordermeer, Peter Haars en Carien van Gijn waren daarom namens onze stichting aanwezig. Klik hier voor een foto-impressie.

Geweldig bezoek aan Karel V

Geplaatst op zondag 17 februari 2019

 

Op 23 januari 2019 waren wij te gast bij Leo Hollman in het schitterende Hotel Karel V. Onze  groep Domherbouwers (de inschrijving was binnen twee dagen volgeboekt) werd door Leo Hollman (foto) in de oude caves van het Hotel met koffie, thee en koek ontvangen.

Onze hartelijke en enthousiaste gastheer vertelde ons over de indrukwekkende geschiedenis van het veertiende-eeuwse gebouw. Ridders, geestelijken, zieken en edelen hebben overal hun stempel gedrukt en het mooie is, dat het hotel nu die enorme diversiteit van het verleden blijft uitstralen. Je voelt de historie in de  schitterend gerestaureerde en smaakvol gedecoreerde zalen. Haast niet te geloven dat het hele hotel in wezen herbouwd is. Het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een bouwval!  Wat een grandioos idee is het geweest om van deze ruïne een vijf-sterrenhotel te maken . Dit is gelukt door Hollmans geloof in het project, zijn enorme inzet en liefde voor het gebouw.  In dit luxueuze hotel klopt een warm hart.  Iedereen, die er werkzaam is kent de geschiedenis, wat een team!

Na afloop van de rondleiding werden wij verwend met heerlijke warme hapjes en drank. Wij hebben een fantastische, leerzame en bovenal zeer inspirerende avond gehad: herbouwen doe je dus zo! Heel veel hartelijke dank aan Leo Hollman. Klik hier voor een foto-impressie, gemaakt door Jos Schreurs. 

Geplaatst op maandag 4 november 2019

De tweede editie van de historische ambachtelijke bouwplaats was weer een inspirerend evenement. Zeven verschillende ambachten die te maken hebben met kathedralenbouw presenteerden zich op de bouwplaats.

 

Het was inspirerend om te zien hoe de ware ambachten getoond werden tegen het decor van de gaande restauratie van de Domtoren en Domkerk.

Even kon je je op een middeleeuwse bouwplaats wanen: kloppen, tikken en zagen... Allemaal prachtige geluiden. Er was veel te horen én veel te zien: naast de steenhouwers ook houtsnijders, een bladgoudschilder, restauratiemetselaar, glazenier, monumentschilder en de mannen en vrouwen van de ambachtsschool Vreeswijk.

We hebben maar liefst zeven Utrechtse basisscholen ontvangen op de bouwplaats. En wat hebben die kinderen genoten! Niet alleen van het kijken, maar ook door zelf aan de slag te gaan. De stichting heeft vooraf op diverse scholen gastlessen verzorgd, daarin werd het belang van de ambachten, monumentenzorg en herbouw onderstreept. Op de bouwplaats konden de kinderen daarna zelf meedoen met de ambachten. 

Schermafbeelding 2019-01-18 om 05.49.14.

Domkerk vorig jaar best bezochte kerk

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019

 

De Domkerk in Utrecht was vorig jaar met 400.000 bezoekers de best bezochte ‘kerk-in-functie’ van Nederland. Dat meldt het platform ‘Hart voor monumenten’, een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds.

De13e-eeuwse Dominicanenkerk in Maastricht, herbestemd tot boekwinkel, was met 750.000 bezoekers weliswaar het best bezochte kerkgebouw van Nederland, maar deze kerk heeft geen functie meer als religieus centrum. Op de tweede plaats staat de 15e-eeuwse Broerenkerk in Zwolle, eveneens een boekwinkel. Hier kwamen vorig jaar ruim 600.000 bezoekers.

De Domkerk is nog steeds in gebruik als religieus centrum. Er worden diensten gehouden, maar er zijn ook exposities en concerten.

                                                         Laatste kans: nog één week

                                                         Bouwplaats Domplein 2019!

IMG_2865.JPG

Geplaatst op maandag 16 september 2019

Laatste kans voor wie nog niet geweest of nog een keer wil genieten: de Historisch Ambachtelijke Bouwplaats Domplein 2019 staat nog tot en met 21 september! De eerste week was een groot succes met veel bezoekers. Ook een aantal schoolklassen, die van te voren een gastles over "de ambachten" had gevolgd,  kwam op bezoek om te kijken naar zo'n echt ambacht. Daarna mochten de leerlingen zelf aan de slag gaan met mergelsteen. Wat een plezier!

 
Op de foto links houtbouwer en leermeester Dimitri Marangos. Hij werkt hier aan het tredrad van de Stadskraan. Die Stadskraan wordt herbouwd door ambachtsschool Vreeswijk. Leermeester Dimitri was met zijn leerlingen twee dagen op onze Bouwplaats aan het werk volgens de meester/gezel module.

 

Een geweldige manier om het ambacht te leren, eigenlijk de énige manier!

Karel V.jpg

Mis het niet: rondleiding Hotel Karel V

Geplaatst op maandag 26 november 2018

Het was een klooster vanaf 1348, het chique logeeradres van keizer Karel V in 1543, een militair hospitaal dankzij plannen van Lodewijk Napoleon, een verwaarloosd kraakpand in de jaren negentig en ten slotte een Grand Hotel. De inmiddels ruim 671 jaar oude geschiedenis van hotel Karel V aan het Geertebolwerk 1 in Utrecht mag beslist indrukwekkend worden genoemd. En u krijgt de exclusieve kans om deze geschiedenis bijna tastbaar te ervaren tijdens een rondleiding met toelichting door Leo Hollman, general manager van Grand Hotel Karel V. Hij is woensdag 23 januari 2019 onze gastheer tijdens dit aantrekkelijke evenement. Mis het niet en meld u dus snel aan, want er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Aanmelden kan per e-mail: carien.van.gijn@herbouwdomkerk.nl.

De ontvangst is om 19.30 uur met koffie en thee, om 19.45 uur gevolgd door de uitgebreide rondleiding die de geschiedenis van het indrukwekkende gebouw overal voelbaar maakt. In het hele hotel zijn immers de sporen van het verleden terug te vinden, in het complex zelf en via archeologische vondsten, exposities, archieffoto’s en historische tekeningen. Om 21.15 uur sluiten we af met een drankje.

 

Karel V

Het hotel dankt zijn naam aan keizer Karel V, die hier in 1543 met zijn zus Maria van Hongarije logeerde. Zij bezochten toen de vergadering van de Orde van het Gulden Vlies, die haar kapittelvergadering hield in de “Balije van Utrecht”, zoals het klooster van oorsprong heette. Karel was op dat moment op het toppunt van zijn roem: hij regeerde over het grootste Europese rijk sinds Karel de Grote. Het klooster, in de volksmond het Duitse Huis, werd in 1348 in opdracht van de Ridderlijke Duitse Orde gebouwd. Bewoners waren onder meer ridders en priesters die de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hadden afgelegd. Het werd het vertrekpunt voor de kruisridders die naar het oosten trokken om ‘de heidenen’ tot geloof te brengen. Daarnaast diende het klooster, met voor die tijd prima voorzieningen, als ‘hotel’ voor koningen, edelen en andere hooggeplaatsten, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen voor de Vrede van Utrecht.

 

Militair Hospitaal

 

In 1807 kocht koning Lodewijk Napoleon het Duitse Huis om het te gebruiken als militair hospitaal, een plan dat overigens pas in 1823, na de Franse bezetting, door koning Willem I werd gerealiseerd. Tot 1990 behield het complex die functie, daarna viel het ten prooi aan achterstallig onderhoud en was het gedurende enkele jaren gekraakt. In 1992 startte een grondige renovatie van het inmiddels tot Rijksmonument verheven gebouw, waarbij onder andere resten werden gevonden van een schouw met het wapen van Karel V. De tweekoppige adelaar in zandsteen is nu te bewonderen in het restaurant van het hotel.


Met de restauratie is zoveel mogelijk geprobeerd de authentieke functies van de ruimtes te behouden. De ziekenzalen van het voormalig militair hospitaal zijn omgebouwd tot hotelkamers en suites in classicistische stijl (Napoleontische vleugel). In 2007 werd de tuinvleugel gerestaureerd en omgedoopt tot Romeinse vleugel, omdat daar door archeologen de resten van een Romeins grafveld werden opgegraven.

Duitse-Huis-08.jpg

                                                         In de startblokken voor Ambachtelijke

                                                         Bouwplaats Domplein 2019!

Geplaatst op zondag 1 september 2019

Alles en iedereen staat in de startblokken voor de Ambachtelijke Bouwplaats Domplein 2019, die dit jaar van 9 t/m 21 september wordt gehouden. De bouwplaats is dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur (zondag gesloten) en uiteraard i de toegang gratis.

Het is dus weer bijna zover! Maandag 9 september om 12.00 opent onze Historisch Ambachtelijke Bouwplaats op het Domplein.

De steenhouwers o.l.v. Gerrit Peele (foto links), restauratiemetselaar Ries Werenstein en bladgoudschilder Leo van der  Linden zullen die eerste dag hun prachtige ambacht demonstreren. ’s Middags komt klas 4 van de Vrije School op de Bouwplaats in het kader van hun ambachtsjaar.

De steenhouwers zullen vervolgens iedere dag aanwezig zijn en krijgen gedurende de bouwplaats gezelschap van afwisselend houtbewerkers, glazeniers, restauratiemetselaars en ambachtelijke schilders. Bezoekers mogen zelf ook volop aan de slag met mergelsteen.

Naast de Vrije School zal ook basisschool 'de Kaleidoscoop' uit Kanaleneiland onze Bouwplaats bezoeken.

Tijdens het voorbereiden van de bouwplaats heeft het bestuur gemerkt dat steeds meer mensen zich willen inzetten voor het behoud van de echte ambachten en oude bouwtechnieken. Ook de overheid is hier meer en meer van doordrongen. Dit is goed nieuws! Want het betekent dat er meer ambachts- opleidingsplekken zullen komen. Heel graag tot ziens dus op de Bouwplaats!

                                                         Herbouwfans weer op excursie

Geplaatst op zondag 1 september 2019

Op zaterdag 11 mei vertrok om 8.45 uur in stralende zonneschijn een gloednieuwe zwarte bus met 18 Herbouwfans vanaf het Janskerkhof richting Woerden. Aldaar werden wij ontvangen door beeldhouwer en restauratiesteenhouwer Gerrit Peele, die ons rondleidde in zijn nieuwe atelier. Gerrit werkt vanuit een vastomlijnd ontwerp en haalt veel van zijn inspiratie uit de natuur. Wij mochten heel veel kunstwerken  bewonderen en het echte steenhouwersambacht van heel dichtbij zien en voelen.

Om 10.30 uur moesten wij afscheid nemen van deze zeer bevlogen man, maar op onze Bouwplaats Domplein in september (zie boven) kunnen wij opnieuw van Gerrit’s vakmanschap genieten!

In cafe restaurant 'Bij Petrus' op de Woerdense markt  stond een heerlijke kop koffie voor ons klaar. Daarna liepen wij tussen de bloemenstalletjes naar de middeleeuwse Petruskerk, waar wij onder prachtig orgelspel door de koster en zijn collega werden verwelkomd. We zagen het bijzondere Sacramentshuisje uit 1500, dat na veel avonturen recent weer zijn oorspronkelijke plaats in de kerk heeft gekregen, dankzij enorme inzet van de Petruskerkgemeenschap. Het Batzorgel uit 1768 is een juweel en het interieur van de kerk is warm en smaakvol. Er is een monumentale Graflegging in een kapel, die speciaal voor ons geopend werd.

Hartelijk uitgezwaaid door de kosters vervolgden wij onze reis naar Leiden, alwaar wij in Grand Café De Burcht, aan de voet van een van de oudste nog bestaande voorbeelden van een burcht in Nederland, een heerlijke lunch hebben genuttigd. Na afloop was er nog even gelegenheid om de burcht te ‘beklimmen’ en te genieten van uitzicht op de naaste omgeving, waaronder de Hooglandse kerk, ons volgende doel.

Lopend lieten wij de burcht achter ons op weg naar deze tweede grote kerk van Leiden, die in gebruik is bij de Leidse Binnenstadsgemeente (PKN) en de Leidse Studenten Ekklesia. Indrukwekkend is het enorme transept van deze kerk, met 65,70 meter het langste van Nederland; langer dan van onze Domkerk dus! In 1525 waren er zelfs plannen om de Hooglandse kerk te verheffen tot kathedraal….. De onrustige tijd met de naderende Reformatie maakte dat dit plan toch niet door is gegaan.

Naast de door Peter Haars ook voor deze kerk opgestelde beschrijving, werd door Leo Wevers, onze voorzitter, een zeer interessante toelichting gegeven bij dit schitterende voorbeeld van elegante Brabantse Gotiek uit de 15e en 16e eeuw. Leo legde uit dat de Sint Janskathedraal te ’s Hertogenbosch, in Nederland de belangrijkste schepping van de Brabantse gotiek, bepalend is geweest voor diverse latere kerkbouwprojecten, waaronder de Hooglandse Kerk en de Grote Kerken te Alkmaar en Goes.

Na deze leerzame en zeer gezellige dag werden wij door onze uitstekende chauffeuze weer veilig en gerieflijk teruggebracht naar Het Paard van Willibrord bij de Janskerk.

Vacaturemelding.jpg

Vacature penningmeester

Maandag 15 oktober 2018

Het bestuur van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor belangstellenden is dit een uitgelezen kans om direct betrokken te raken bij dit bijzondere project. Interesse? Vraag meer informatie over deze vacature of reageer direct, in elk geval vóór 1 november 2018. Klik op de foto om de vacaturemelding met de meest relevante informatie te zien.

Postzegels.jpg

Plakken voor herbouw

Dinsdag 9 oktober 2018

 

Postzegels plakken (of verzamelen natuurlijk) en daarmee de herbouw van het schip van de Domkerk steunen? Dat kan door onze speciale herbouwzegels te bestellen, uitgegeven door Postnl. Een vel van tien zelfklevende frankeerzegels kost, inclusief verzending, € 11,00. De zegels hebben de waarde 1, dus € 0,78. Een leuke manier om uw steun aan en sympathie voor het initiatief Herbouw Schip Domkerk te tonen. U kunt de zegels per vel van 10 bestellen door een e-mail te sturen naar secretaris@herbouwdomkerk.nl. Vermeld daarin uw naam, postadres en het aantal vellen postzegels dat u wenst te ontvangen. U kunt de postzegels beter bekijken door op de foto hiernaast te klikken.

IMG_1330.JPG
2018-08-15 15.44.51 (2).jpg
steenhouwer.jpg
ROC Midden Nederland.PNG
Initiatievenfonds Utrecht.jpg

Koptekst 1

Leerzame lezing Ronald Glaudemans

Donderdag 13 september 2018

 

In het prachtige, gastvrije Paushuize ontvingen wij donderdag onder grote belangstelling dr. Ronald Glaudemans, gemeentelijk bouwhistoricus van ’s-Hertogenbosch. Ronald nam ons op spectaculaire wijze mee in de bouw van de Sint Jan’s Kathedraal.  In het kader van zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis van de St Jan leerde hij zichzelf 3D-tekenen. Daardoor kon hij zelf stap voor stap aan de kathedraal bouwen, deed hij nieuwe ontdekkingen en kon hij allerlei misvattingen rechtzetten. Het indrukwekkende onderzoek leidde in 2017 tot zijn promotie aan de Universiteit van Nijmegen.

Het was een geweldige, gezellige en bovenal zeer leerzame avond! Dank dus aan Ronald Glaudemans, maar ook aan Paushuize, dat ons weer de prachtige Luxembourgzaal had aangeboden.

Grote belangstelling voor Bouwplaats

Maandag 20 augustus 2018

 

De eerste week van Bouwplaats Domplein 2018 zit erop en de

belangstelling is boven verwachting. Elke dag weer stroomt publiek toe om oude bouwambachten te bewonderen en vooral zelf mee te doen. Een foto-impressie vindt u hier.

Bouwplaats met oude ambachten

Maandag 13 - zaterdag 25 augustus

Monumentenzorg, het klinkt goed, maar hoe doe je dat eigenlijk?
Hoe restaureer je een stenen waterspuwer, hoe herstel je oud metselwerk, hoe vervang je het oude houtsnijwerk? Zijn we die technieken nog wel meester?

 

Jazeker. Op het Domplein staat van 13 tot 25 augustus een Bouwplaats waar we die oude ambachten kunnen bewonderen. Een hedendaagse werkplaats die een indruk geeft van de activiteiten van het historisch bouwbedrijf waar gewerkt werd aan de trots van Utrecht, de Domkerk en –toren. 

Hier zijn iedere dag een aantal ambachtslieden aan het werk:  restauratiesteenhouwers, beeldhouwers, ambachtelijke steenhouwers, een houtbewerker en een koper en zink bewerker demonstreren hier hun technieken. Zij geven de bezoekers uitleg over hun werk en er wordt verteld over de vakopleiding Natuursteen bij het ROC. En voor wie de vingers voelt kriebelen om ook eens een beitel in de hand te nemen, bezoekers mogen onder leiding van een steenhouwer zelf aan de slag met mergelsteen!

Het initiatief voor deze Bouwplaats met oude ambachten komt van de Stichting Herbouw Domkerk. Zij onderzoeken de mogelijkheid of het ontbrekende middendeel van de Domkerk op middeleeuwse wijze weer opgebouwd zou kunnen worden. Slow building, dus in het tempo van weleer, met oog voor educatie, een interessante bezienswaardigheid, betrokkenheid van de samenleving en gebruikmaking van de oude ambachten. Daar zijn dan wel goede ambachtslieden voor nodig. Daarom heeft de stichting het ROC Midden Nederland benaderd met de vraag of zij hun technieken ook aan het publiek wilden tonen om zo de belangstelling voor de opleiding te vergroten.
De stichting Herbouw Domkerk zal toelichten hoe zij dromen over een herrezen Domkerk die er over zo’n 50 jaar weer uitziet als eeuwen geleden, maar vooral over de interessante weg daar naartoe.

 

Financieel is de Ambachtelijke Bouwplaats mogelijk gemaakt door het ROC Midden Nederland die materialen en deskundigen inzet, en het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.

Pleindag Studenten Uitweek

Maandag 13 augustus

Op de eerste dag 13 augustus maakt de Bouwplaats deel uit van het programma van de Pleindag van de Studenten Uitweek. Deze week staat in het teken van duurzaamheid en is georganiseerd voor de aankomende studenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Zij maken dan kennis met onze stad. Op de Bouwplaats zullen zo'n 600 studenten in groepjes een ontwerp schilderen voor het nieuwe oude middenschip. 

Een nieuw logo

Dinsdag 24 juli 2018

Belangstellenden die onlangs bij de feestelijke onthulling van onze maquette aanwezig waren, hadden de primeur: ook het nieuwe logo van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk werd toen gepresenteerd. Het prijkt inmiddels prominent boven de Nieuwsbrief (hier te lezen) en is spoedig ook te vinden op alle andere uitingen van de stichting. Op de uitlegpanelen bij de maquette trok dit nieuwe beeldmerk, ontworpen door beeldend kunstenaar Jan de Jonge, meteen al veel aandacht. Geen wonder, want in één oogopslag brengt dit logo onze missie in beeld: bouwen aan iets nieuws, werken aan voortgang en vooruitgang. Die aspecten worden krachtig gesymboliseerd door de katrol, waarbij de gotische ramen met het rood en wit natuurlijk rechtstreeks verwijzen naar de Utrechtse Domkerk. We zijn trots op dit beeldmerk van Jan de Jonge, die als zelfstandig ontwerper en tekenaar werkzaam is voor reclame- en ontwerpbureaus, beursinstellingen en multinationals. Hij is onder meer bekend door zijn imaginaire voorstellingen van (nog) niet bestaande zaken. Zijn prachtige prenten van de herbouw van het schip van de Domkerk waren dan ook een kolfje naar zijn hand.

'Zusje voor onze Dom' op Twitter

Zaterdag 14 juli 2018

"Onze mooie toren heeft een zusje!", tweette Utrechts eigenDom een  paar dagen geleden. Uiteraard doelde het bericht op ons prachtige schaalmodel van de Domtoren, onderdeel van de onlangs gepresenteerde maquette van Dom en Domkerk (zie bericht hieronder). De tweet van @ueigendom noemde dit kunstwerk, gemaakt door Gedo Voorn, een parel en daar zijn we natuurlijk best trots op! De Stichting Utrechts EigenDom is opgericht om fondsenwerving voor de restauratie van de Domtoren uit particuliere middelen te stimuleren.

Maquette onthuld

Donderdag 28 juni 2018

Een tot in detail nauwkeurige maquette van de Domkerk en de Domtoren, vervaardigd in opdracht van de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk, is eindelijk voor het grote publiek te zien. Sinds kort staat dit pronkstuk, gebouwd door Gedo Voorn uit Vleuten, een van de beste houtbewerkers en maquettebouwers van Nederland, in de hal van de Universiteitsbibliotheek aan de Drift in Utrecht. Daar werd de maquette op 28 juni onthuld door afdelingshoofd Marjolijn Witkamp van de Universiteitsbibliotheek, in aanwezigheid van tientallen belangstellenden. (lees meer). ​

Excursie Laurenskerk Rotterdam

Zaterdag 17 maart 2018

 

Van het vooroorlogse Rotterdam is nog maar heel weinig over….een reepje huizen aan het Haringvliet, het stadhuis, het postkantoor en…de Laurenskerk. Bijna van de grond af weer opgebouwd na het bombardement van 1940. Op Zaterdag 17 maart ontvangt Bert Kuipers, predikant van de Laurenskerk ons en geeft een inkijkje dit voor Rotterdam belangrijke herbouw project, Aanmelden kan via het contactformulier.

Glühwein en oliebollen

Donderdag 28 december 2017

“Breed Overleg” met Glühwein en oliebollen voor bestuursleden en vrijwilligers  op donderdag 28 december 2017. Vanaf 20.00 uur in de Van Heukelomzaal in de Domtoren.

Lezing Ronald Trum

Dinsdag 14 november 2017, 20.15 uur, Paushuize


Ronald Trum, oud-directeur Stichting Toerisme Utrecht, verzorgt op 14 november een lezing, getiteld ‘Schip aan de horizon’. Bent u iemand die al overtuigd is van al de positieve aspecten die de herbouw niet alleen voor de Domkerk, maar ook voor de stad Utrecht zal hebben? Of bent u juist kritisch en vindt u het hele plan maar niks. Allen welkom! Laat u meenemen door Ronald Trum op een boeiende tocht langs tot de verbeelding sprekende herbouwprojecten in binnen- en buitenland en kom terecht in het schip van de Dom. Wij verheugen ons op uw komst! De lezing vindt plaats in de Luxembourgh zaal van Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht.

bottom of page