top of page

ANBI informatie

Op deze pagina staat de informatie over Stichting Herbouw Domkerk en haar ANBI status.

Algemene informatie

Beloningsbeleid

Bezoldiging van bestuurders. De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij ontvangen slechts een vergoeding voor de aan de activiteiten verbonden onkosten op basis van declaratie van gemaakte onkosten.

Stichting voorbereiding Herbouw schip Domkerk 2013

RSIN-nummer: 8220.63.542 betreffende de ANBI status.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag Stichting voorbereiding Herbouw schip Domkerk 2013 over 2020

 1. Het actief beheren van het donateursbestand en het aanvragen van fondsen en giften ten behoeve van de te organiseren publieksprojecten.
   

 2. Het organiseren van de jaarlijks donateursexcursie. De excursie kon helaas in verband met corona niet doorgaan.
   

 3. Het organiseren van het evenement “Ambachtelijke  Bouwplaats” op het Domplein met oude ambachten en actief deelnemen door de lagere scholen uit Utrecht. Onze Bouwplaats is voor kinderen, die slim zijn met hun handen. Deze kinderen zijn op Nederlandse basisscholen momenteel vaak kwetsbaar. Het accent ligt op leren met je hoofd. De ambachtsschool is geen optie, want die bestaat niet meer. Dus de omstandigheden in Nederland zijn ongunstig wat betreft ambachtopleiding. Gelukkig lijkt het tij te keren, aangezien ook onze overheid inziet dat er te weinig ambachtsmensen in Nederland zijn. Nu is het zaak om deze kinderen het echte ambacht te laten zien. Dat is wat wij doen! Wij willen deze kinderen op een leuke manier in contact brengen met de echte ambachten. Dit doen wij door eerst een gastles te geven in de klas. Als de kinderen daarna met hun docent op de bouwplaats komen, mogen ze zelf aan de slag met zagen, timmeren, metselen, schilderen en steenhakken. Daarna volgt een op de kinderen aangepaste excursie in de Domkerk olv vrijwilligers van “Vrienden van de Domkerk”. Wij onderstrepen het belang van ambachten voor monumentenzorg en herbouw. We vertellen dat er toekomst is voor ambachtsmensen en dat het heel stoer is, wanneer je een echte ambachtsman of vrouw bent! We zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier de kinderen, die in het huidige onderwijssysteem buiten de boot vallen, helpen.

  Voor onze Ambachtelijke Bouwplaats 2021 hadden wij bekwame ambachtsmensen, die klaar stonden om hun echte ambacht aan de kinderen te laten zien. Er waren voldoende financiële middelen en het enthousiasme van de Utrechtse basisscholen om deel te nemen aan de Bouwplaats, was enorm; we waren helemaal volgeboekt! Helaas kon het evenement, ondanks de inspanningen van onze case manager bij de Gemeente,  in verband met Corona  ook in 2021 niet doorgaan.
   

 4. Het onderhouden van contacten met de maatschappelijke en culturele organisaties in Utrecht, door het bijwonen van diverse bijeenkomsten, presentaties en andere activiteiten van deze instellingen. In het bijzonder werden gespreken gehouden met vertegenwoordigers van de Domkerk en Stichting Vrienden van de Domkerk, waarbij een artikel in het blad van de Vrienden van de Domkerk gepland is voor 2021.
   

 5. De besluitvorming over genoemde activiteiten vindt plaats in de bestuursvergaderingen. Het bestuur van de stichting heeft in 2020 viermaal vergaderd. Hierbij is gesproken over de voortgang van de lopende projecten, met name over het organiseren van de Historische Bouwplaats 2020, welke helaas in het kader van de coronamaatregelen geannuleerd moest worden.

bottom of page