top of page

Erfgoed-ambachten Bouwplaats Domplein
12 tot en met 25 juni 2024
10:00 tot 16:00 uur 
zondags gesloten

Ook dit jaar organiseert de Stichting Herbouw Domkerk in samenwerking met de Domkerk een Erfgoed-ambachten Bouwplaats op het Utrechtse Domplein. Op onze Bouwplaats (i) zien groepen scholieren van basisscholen en praktijkscholen hoe erfgoed(restauratie)-ambachten werken, (ii) kunnen bewoners en bezoekers van Utrecht zien hoe die ambachten worden uitgeoefend en (iii) kunnen allen zelf daaraan deelnemen. Vakbekwame (restauratie-) beeldhouwers, steenhouwers, houtbewerkers, timmerlieden, metselaars, leidekkers, schilders en glazeniers zullen hun ambachten demonstreren en instructie geven. We laten zien en meebeleven wat voor mooie dingen op klassieke ambachtelijke wijze worden gemaakt en hoeveel plezier het geeft die zelf te maken. Zonder die specialisten kan de stad de Domtoren, de Domkerk en al die andere historische monumenten niet in stand houden. Voor een monumentale stad als Utrecht is het van groot belang om de erfgoed-ambachten in stand te houden en jongeren te inspireren om een opleiding tot erfgoed-specialist te volgen. 

 

Iedereen is welkom op onze Bouwplaats, jong en oud, maar we willen vooral jongeren bereiken die hun vervolgopleiding gaan kiezen. Op de Bouwplaats gaan de jongeren aan het werk onder begeleiding van erfgoed-specialisten. We willen hun laten zien dat het ‘vet gaaf’ is om voor een erfgoed-opleiding te kiezen en dat er toekomst en werkgelegenheid in zit. Jongeren die slim zijn met hun handen moeten niet op een kantoor terecht komen, maar in een mooi beroep als praktisch erfgoed-specialist. En wie liever doorstudeert, kan haar of zijn weg vinden in hbo- en wo-erfgoed-opleidingen. 

 

Basisscholen en praktijkscholen hebben groepen leerlingen voor de Bouwplaats ingeschreven. Na het handwerk op de Bouwplaats gaan de leerlingen het erfgoed in de Domkerk bekijken met een rondleider van de educatieve dienst.

Wanneer er geen schoolklassen zijn is de Bouwplaats open voor iedereen.

De leerlingen en bezoekers mogen hun zelfgemaakte ambachtswerkjes meenemen.

 

Iedereen kan de Bouwplaats bezoeken. Er zijn geen drempels, de Bouwplaats is rolstoel toegankelijk.

De toegang is gratis.

Minister Dijkgraaf op de Bouwplaats
18 juni 2024

Minister Dijkgraaf op de Bouwplaats.jpg

Bouwplaats 2023

We kijken terug op een geslaagde erfgoed-ambachten bouwplaats 2023. 

Meer dan 375 leerlingen van basis- en praktijkscholen en vele andere bezoekers kregen van erfgoed-specialisten praktijkles én maakten zelf kunstwerkjes van lei- of mergelsteen. Kiezen zij straks ook voor een opleiding tot erfgoed-specialist, met uitzicht op een mooie baan?
Lokale en nationale media gaven aandacht aan de Bouwplaats!
thumbnail_IMG_9011.jpg
thumbnail_3ae312fe-3987-4014-9b19-dc62c8d9eedb.jpg
thumbnail_IMG_8999.jpg

De leerlingen, van 8 tot 25 jaar, kwamen van scholen uit Utrecht en omgeving. Van de Utrechtse binnenstad tot Ondiep, Maartensdijk en Nieuwegein. 
Eerst aan de slag onder leiding van een erfgoed-specialist en daarna een rondleiding in de Domkerk. Voor velen van hen was dit de eerste keer dat zij de gotische kerk van binnen zagen. Vanaf de Domtoren klinken de klanken van de beiaard, op de Bouwplaats klinkt het getik van hamers en bijtels,
 

thumbnail_IMG_9087.jpg
bottom of page