top of page

We kunnen in 2023 terugkijken op een geslaagde ambachtelijke bouwplaats. 

In de schoolweek hebben we 375 leerlingen mogen ontvangen die zelf enthousiast aan met de oude ambachten gewerkt hebben.
 
Dit jaar zelfs een nieuwsbericht in lokale kranten door het hele land.
thumbnail_IMG_9011.jpg
thumbnail_3ae312fe-3987-4014-9b19-dc62c8d9eedb.jpg
thumbnail_IMG_8999.jpg

De 375 leerlingen, tussen de 8 t/m 25 jaar, kwamen van verschillende scholen uit Utrecht en rondom. Dit jaar is extra ingezet om scholen te bereiken die buiten de binnenstad liggen. Dat is gelukt. Zo zijn er groepen langsgekomen uit Ondiep, Maartensdijk, maar ook Nieuwegein. Zo leidde dit ook tot grotere variatie van scholen die ons bezochten, waaronder de Praktijksschool 'Kranenburg'  en de Ambachtsopleiding 'Bouwmensen'.

Na de ambachten, kregen de leerlingen een aansluitende rondleiding in de Domkerk. Voor veel van hen was dit de eerste keer dat ze de Domkerk bezochten. 

Op de zaterdagen hebben we veel mensen die het Domplein bezochten een aangename, leerzame dag bezorgd. Jong en Oud hebben we vermaakt met uitleg en demonstraties van de Erfgoedambachten.

Op de Erfgoedambachten Bouwplaats proberen wij elke dag het belang van deze ambachten te vertellen. We konden leerlingen een nieuwe blik geven op hoe huizen en kerken gebouwd en onderhouden worden. 
En voor sommigen de ogen geopend, dat er een mooie baan in kan zitten. 
 

thumbnail_IMG_9087.jpg
bottom of page